Author: admin

Kelias į Trinyte: Gyvenimo spalvos

Man labai liūdna, sako ji. Praradau gyvenimo džiaugsmą, žavesį, polėkį. Aš nieko
nebenoriu…

Ar Jums taip buvo? Dingus paciento informacija

Pirmą kartą susitinkame su laboratorijos vadovu. TRINYTE programa jam yra naujiena, tad akylai stebi įvairias programos funkcijas. Jis maloniai nustemba, pamatęs, kad paciento kortelėje išlieka visa darbų ir užsakymų istorija, visos nuotraukos ir netgi “užrašai sau”, t.y. pastabos apie gamybos procesą, naudotas medžiagas, jų kiekius, nuotraukos ar nusifilmuota darbo eiga sau, kad prisimintų, kaip darė.

Ar Jums taip buvo? Didžiausia vertybė laikas

“Didžiausia vertybė yra laikas, praleistas su artimaisiais. Deja, mes uždirbame pinigus,
kuriuos mūsų šeima išleidžia be mūsų…”

Kelias į Trinyte: Netikėta situacija

Kalbamės su laboratorijos vadovu. Jo laboratorija jau kuris laikas naudojasi TRINYTE.

Ar Jums taip buvo? Blogi atspaudai

Kalbamės su laboratorijos vadovu apie laiko praradimus. Prieiname išvados, kad daugiausia laiko “suvalgo” daugkartiniai matavimai ir pataisymai. Sakau, o tai gal čia kalti blogai nuimti atspaudai?

Dantų laboratorijų problemos: Pasimetus informacija

Viena iš dantų technikų laboratorijų, kurios kreipėsi į mus pagalbos, aprašė, kaip jie komunikuoja su gydytojais. Viena iš problemų yra ta, kad sunku gauti reikiamą informaciją, reikalingą darbui. Po ilgų derybų klinikoje sutiko, kad būtų įrašomas audio failas. Bet kaip sukurti failų sistemą, kad būtų galima greitai rasti ko reikia, ir kur juos saugoti?

Kelias į Trinyte: Administratorė

Mano pažįstamas laboratorijos vadovas jau kelintas mėnuo naudoja TRINYTE. Sutikusi klausiu, kaip sekasi.

Ar Jums taip buvo? Užsakymai ant lapelių

Skambinu laboratorijos vadovui. Jis be galo užimtas. Sako, žinot, lakstom mes čia kaip išprotėję, visiškai neturim laiko…

Kelias į Trinyte: Laboratorijos apkrovimas

Prieš savaitę gavome labai malonų laišką iš vieno laboratorijos savininko.

Scroll to top