Kelias į Trinyte

Kelias į Trinyte: Gyvenimo spalvos

Man labai liūdna, sako ji. Praradau gyvenimo džiaugsmą, žavesį, polėkį. Aš nieko
nebenoriu…

Kelias į Trinyte: Netikėta situacija

Kalbamės su laboratorijos vadovu. Jo laboratorija jau kuris laikas naudojasi TRINYTE.

Kelias į Trinyte: Administratorė

Mano pažįstamas laboratorijos vadovas jau kelintas mėnuo naudoja TRINYTE. Sutikusi klausiu, kaip sekasi.

Kelias į Trinyte: Laboratorijos apkrovimas

Prieš savaitę gavome labai malonų laišką iš vieno laboratorijos savininko.

Scroll to top